Galerija fotografija, skulptura i crteža predstavlja lični pečat umetnikovog stvralaštva,
emocije i potrebe ka vizuelnom izražavanju.

Close Menu